Tools

De LOB-scan

Tijdens de bijeenkomsten over LOB op vmbo-tl gaf OCW een presentatie over de wettelijke kaders van LOB op tl. U vindt de presentatie hier.

Klik hier voor de powerpoint
Handleiding
SEO Friendly

Nee heb je...

Een inspirerende documentaire over loopbaanoriëntatie in het vmbo. Centraal staat de intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo nu verplicht is. De film laat zien hoe leerlingen tijdens hun opleiding ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.

Ga naar de documentaire

De LOB-scan

Hoe gaat het met LOB bij u op school? De LOB-scan helpt scholen bij de verdere ontwikkeling van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Op basis van het scanresultaat zien schoolleiders, vakdocenten, decanen en mentoren in één oogopslag hoe LOB op hun school functioneert en wat er in de toekomst te verbeteren valt. Dit is een manier om iedereen direct te betrekken bij het proces en vervolgstappen te plannen.

Ga naar de LOB-scan
Handleiding
SEO Friendly

Uw doorstroomcijfers en LOB

Dit stappenplan helpt bij het verzamelen van doorstroomcijfers. Deze cijfers vertellen hoe de leerlingen het doen in het vervolgonderwijs en is te gebruiken bij de evaluatie van het onderwijs. Denk aan bijvoorbeeld de visievorming op LOB, het bijstellen van het onderwijsprogramma en de afstemming met het vervolgonderwijs.

Lees meer

Leergang LOB van SLO

Hier vindt u diverse publicaties die betrekking hebben op visie en beleid. Enkele titels van publicaties:
• Leerroutes voor LOB;
• Praktijknabije LOB met beleid;
• Naar een doorlopend programma voor LOB;
• Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg.

Ga naar de leergang
Handleiding
SEO Friendly

Handreikingen Schoolexamen

Hier treft u voor algemeen vormende vakken informatie over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen. Hierbij is een aparte pagina gemaakt voor LOB. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld.

Lees meer

Handreikingen schoolexamens beroepsgerichte profielvakken

Ook kunt u zich laten inspireren door de LOB-pagina's in de handreikingen voor de schoolexamens voor de beroepsgerichte profielvakken. Hier treft u onder andere informatie aan over het schrijven van een pta voor LOB en vindt u inspiratie over het loopbaandossier.

Ga naar de leergang
Handleiding
SEO Friendly

Online modules Loopbaanleren

Deze website bevat vijf modulen met de belangrijkste LOB thema’s: wat is LOB, hoe geef ik LOB vorm in mijn lessen, wie zijn er betrokken bij LOB, enz.? De e-learning kan thuis gevolgd worden.

Lees meer

Handreikingen LOB van Vernieuwing VMBO

De Handreiking LOB van Vernieuwing VMBO geeft u ideeën voor de aanpak van LOB bij u op school en bevat veel ervaringen van pilotscholen die ook bruikbaar zijn voor TL-scholen.

Ga naar de website
Handleiding
SEO Friendly

Leergang LOB van SLO

Hoe kunt u op leerplankundige wijze vormgeven aan LOB en/of de kwaliteit daarvan beoordelen en verbeteren? Hier staat curriculumontwikkeling centraal. Deze leergang bestaat uit een introductiemodule - met blokken over analyse, ontwerp en evaluatie - en een verdiepingsmodule. Bij de blokken vindt u diverse bronnen zoals de Quickscan LOB en Varianten LOB.

Ga naar de leergang
SEO Friendly

LOB: Durf te verrassen!

Deze publicatie, geschreven voor de beroepsgerichte programma's, geeft u handige bouwstenen om betekenisvolle LOB-activiteiten te ontwikkelen. De bouwstenen laten zich vertalen naar de avo-vakken.

Ga naar de publicatie

Boekje 'Keuzes in ontwikkeling'

Dit boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een verslag met tips en materiaal van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten is uitgevoerd. Het tweede deel doet verslag van het onderzoek dat parallel aan het professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit traject was.

Download de publicatie
Handleiding
SEO Friendly

Voorbeeldmateriaal van het Ichthus college te Veenendaal

Het Ichthus College in Veenendaal is een grote scholengemeenschap waar de onderwijsvormen vmbo-tl, havo en vwo aangeboden worden. Het vmbo-team werkt al jaren aan een doorlopende LOB-leerlijn van klas 2 tot en met 4. Dat heeft geresulteerd in de zogenaamde Talentenmap. In deze map zit het hele LOB-programma voor de leerlingen inclusief de mentorhandreiking. Het ontwikkelteam blijft bezig het programma verder te verbeteren.

Ga naar het materiaal

Praktijkvoorbeelden van LOB op school

Dit gedeelte van de site van de vernieuwing vmbo bevat voorbeelden (in beeld en woord) van de wijze waarop scholen LOB vorm gegeven hebben.

Ga naar de voorbeelden
Handleiding

Publicaties SLO

Over de vormgeving van LOB in het curriculum heeft SLO diverse publicaties geschreven. Hier treft u publicaties over LOB-programma's en doorlopende leerlijnen onder andere van gl-tl-mbo/havo en van vmbo-havo-hbo.
Ga naar de publicatie
Ook interessant is de publicatie van SLO over reflectie en begeleiding.
Ga naar de publicatie
Zie ook de publicatie van SLO over de samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo.
Ga naar de publicatie